בوωـت בارҐ تــــــو را نظاره ڪنـҐ
 
 زیر پایت را پر از ωـتاره ڪنـҐ
 
 اگر بپرωـنـב عزیزت ڪیـωـت
 
 منـҐ با اـ؋ـتـפֿـار تـــــــــو را اشاره ڪنـҐ

wedding

 مـَعشوق مـטּ مـرבیست בر رویـآهـآے בور בست
 
 سـَرشآر از متـآنـَت غـُرور و و؋ــآ رخ בر رخ او غـرق میشـَوҐ
 
 בر اصآلـَتـَش بـہ تـَمـآҐ عشق بینـمـآטּ سوگَنـב
 
 פـضورش פــُرمتَـے בـآرב بـَس مُقَـבس 

 

تصاویر زیبای عاشقانه...wedding

 

 پســـر ایـده آل بایـב ادکلنــــــش تلــــــــــخ باشه،

 

بایـد همیشه مرتب باشه بایـد به قیافـش برسه و موهاشو همیشه مرتب کنه
 
 بایـد اهل تـفـریـح باشه
 
 بره شمال و البته با خانومـــــش هاا 

 

  تنها و از جاده چالوسـم نره اخــه خـطرناکه
 
 بایـد ورزش کار باشه و هیکلشو ردیـف کنه

 
 
 بایـد شوخ باشه خانومش رو بـخـنـدونه 

 

 ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﻪ

 

ﭘﺴﺮ ایده آل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ایده آل ﺑﮕﻪ :


 ﺭﻭﺳﺮﻳﺘﻮ ﺑﮑﺶ ﺟﻠﻮ ﺑﻴﻨﻢ !!


 شب خـونه ؋ـامیلات نمیمونیااا


 هرجا هستی تا عصر خـونه ای


 با دوستات انقـدر نرو بیرون


 ﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﺳﻮﻧﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﻳﺎ هیچکس !!

 

  ﻭﺍﺳـﻢ ﮔــﻞ ﺑــﮕﯿــﺮﻩ

 

 ﻣــﻮﻫـﺎﻣﻮ ﺑــﺒﺎﻓــــــــﻪ !

 

ﻫــﻢ ﺩﯾﮕــﺮﻭ ﺑﺰﻧﯿـــﻢ ﺑﻌـــﺪ ﺑـــﺰﺍﺭﻩ ﻣـــﻦ …


 ﺑﯿــﺸﺘـــﺮ ﺑـﺰﻧﻤـــﺶ |:…

 

 ﭘــﺎﺳﺘﯿــﻞ ﺁﺧــﺮ ﺗـﻮ ﺑﺴﺘــﻪ ﺭﻭ ﺑـﺎ ﻫﻢ ﻧﺼـﻒ ﮐﻨﯿــﻢ ﺑــﺰﺭﮔﺸــﻮ ﺑــﺪﻩ ﺑــﻪ ﻣــﻦ

 

 ﺍﮔـــﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺮﻓـﺶ ﮔــﻮﺵ ﻧــــﺪﺍﺩﻡ ﺑـــﺰﻧﻪ  ﮐﺒــــﻮﺩﻡ ﮐﻨـــﻪ |:

 

 ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗــﻊ ﺿـــﺮﻭﺭﯼ ﻣﻮﻫﺎﻣـﻢ ﺑﮑﺸﻪ !

 

ﺑــﺎﻫـﺎﻡ ﺑـﺎﺯﯼ ﮐﻨــﻪ !! ﺷﻮﺧـﯽ ﺍﻡ ﻧـﺪﺍﺭﻡ

 

ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﺷﺒــﺎ ﻗﺼــﻪ  بگه

 

 ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻩ ﺑﺮﺍﺵ ﻟﻮﺱ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ

 

ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﻧﮕﺎﻡ ﮐﺮﺩ ﻃﺮﻓﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﻮﻥ

 

 ﺑﮕﻪ ﻫﯿــــــﺲ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻨﺪ

 

  ﺑﻨــﺪ ﮐﻔﺸــﺎﻣﻮ ﺑـﺒﻨﺪﻩ ﺑــﻌﺪ ﻣﻨــﻢ ﻣﻮﻫـــﺎﺷـﻮ ﺑــﻮﺳــ ﮐــﻨﻢ


 بایـد وقتے حـســــــودے میکنم بغلم ڪنه


 و بگه مـטּ فـقـــــط مال تو اҐ دیوونه،


 بایـد موقع خـریـد کردن چشمــــــش دنبال نگاه مـــــــــن باشه


 که بـفـهمـــــه از چے خـوشم اومـده


 بایـد وقتے خـودمو لوس میکنم قنـد تو دلش آب بشه و ببـــــوستم


 وقتے دستاشو میگیرم چنـد لـحـظه یه بار دستامو ؋ـشار بـده


 که بـفـهمم פـواسش بهم هست


 یه پسر ایـده آل در جواب دوست בارم نمیگه منـم همینطور،


 میگه مـن عاشقتـــــــــــҐ


 یه پسر ایـده آل بایـد بغلش بوے آرامش بـده نه هوس


 وقتے میبینتم اول لپمو میبوسه و سرمو روے سینش میذاره

 

منو یهویی غافلگیر کنه

 

 وقتے از دستم ناراحـت میشه ابـدا نبایـد بهم بے احـترامے کنه یا چیزے بگه
 
 فـقط بایـد طورے نگام کنه که قلبم از ترس بیـفـته تو کـفـشم
 
 همیشه براے دیگران بایـב اخـــم داشته باشه،اما وقتے
 
 خودم و خـودش تنهاییـم، نگاش مهربون تریـن نگاه دنیا باشه

 

 ﻭﻗﺘﯽ ﺭﮊ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺰﻧم؛ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﭙﻮﺷم


 ﻣﯿﺮم ﭘﯿﺸﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻪ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﭼﻘﺪ ﺟﻮﺟﻮ ﺷﺪﯼ ؛


 ﺟﺪ ﺍﻧﺪﺭ ﺟﺪمـﻮ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺟﻠﻮے ﭼﺸﺎم!


 ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺨﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺩﻣﺎﻏم ﮐﻪ ﺑﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ!


 ﺭﻭ ﻣﺎﻧﺘﻮم ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺘﻮﻧم ﺑﭙﻮﺷم!


 ﺑﻌﺪ ﺑﺮم ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺧﻮنه موﻥ ﮔﻮﺷﯿمـﻢ ﺍﺯم ﺑﮕﯿﺮﻩ

 

ﺑﮕﻪ ﻫﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺒﺎﺭ ﺯنگ ﻣﯿﺰﻧﻢ פֿـونه؛


 ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻟﻬﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ،ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺮﻭﻧﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ،


 ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ و همون جورے که داره בرِ خـونه پیادم مے کنه

ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻀﺐ ﺁﻟﻮﺩ بگه:


 برو یه چیزے بـخـور ضعـف نکنی!ﺑﻌﺪﺵ ﻫﻢ ﮔﺎﺯﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﺮﻩ

 

  بایـد بگه ﺗﻮ لایـــنوایبـــر عکس نبینـم ازت

 

ﻏﻠﻂ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﮐﻨﻲ ﮐﻠﺘـــــــــــ ـﻮ ﻣﻴﮑﻨﻢ!!!


 وقتی بهش بگم مزاحــــم تلـفـنی בارم

 

نیـم ساعت بعـد با یه خـط نو دҐ خـونمون باشه


 وقتی پشت تلـفـن بهش میگم حـوصلـم سرر؋ـته

 

سریع بهم بگه حـاضر شـدی פֿـبرم کن, زیاد هـم ارایش نکن


 بی دلیل واسم کادو بـخـره


 ﻗﻴﺎﻓﺶ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ


 ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻱ مـــــــــن ﺑﺮﻩ

 

  ﺷﺒﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮه ﺭﻭ ﺳﯿﻨﺶ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺒﺮﻩ ﺑﺒﻮﺳتـﻡ


 یه پسر ایـده آل با تمام وجود دوستم داره...


 یه پسر ایـده آل بایـد مــــــرد باشه 

 

پسر ایده آل

 

 

 

دخـتر ایـده آل بایـد شیطون باشه !!! 


 جیغ و داد کنه و وقتے کنارمه،یه جا بنـد نشه 


 نبایـد از ابراز احـساساتش خجالت بکشه 


 بایـد ترسو باشه

 

وقتے که عصبے میشم بره پشت یه چیزے قایـم شه 


 و یواشکے سرک بکشه،ببینه اوضام چه جوریه ؟ 


 بایـد مهربون باشه،در حــد بنز 


 وقتے ناراحتم،سرمو بذاره رو شونش 


 و آروم مثل بچه ها نازم کنه 


 بایـد زیادے حـساس باشه تا بهش 


 اخـــم میکنم،بغض کنه و خـودشو لوس کنه که بـخـنـدم 


 بایـد دیوونه باشه،عاشق باشه 


 شب موقع خـواب اذیتم کنه،همچیـن با بالش 


 بزنه تو سرم تا له بشم ... 


 جلویه یه همچیـטּ دخـترے نمیشه مقاومت کرב 


 عاشقش میشے 


دخــــــــتر بایـد خـانوم باشه